Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1402    Rûmî: 12 Prill 1440    Nëntor: 170
16 SHEVVAL 1445

25
PRILL
2024
E Enjte

Dita 116. e vitit, Ditët e Mbetura : 250
Muaji 4., 30 Ditë, Java 17.
Zgjatja e Dites 2 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta mbrapa.

Ai që i jep borxh dikujt për riza të Zotit, fiton çdo ditë sevap sadakaje. Hadithi sherif