Untitled Document

HAKU I NJERIUT


Hazreti Omeri disa ditë përpara se të ndahej nga kjo botë mblodhi të gjithë të afërmit e tij dhe i pyeti:
- N.q.s i kam hyrë në hak dikujt nga ju më thoni që ta paguaj hakun!...
Të gjithë u çuditën dhe thanë:
- E çfarë haku mund të kemi ne tek ty?
Por shërbëtori i Hazreti Omerit, Mugijre doli përpara të tjerëve dhe tha:
- Unë kam për të marë hak! Dikur më ke tërhequr veshin pa patur asnjë faj.
- Eja pra dhe ma tërhiq edhe ti veshin mua!...
Të gjithë e kundërshtuan këtë gjë, por Hazreti Omeri nuk i dëgjoi ata dhe i tha përsëri Mugijres:
- Eja!...Eja!...Ma tërhiq veshin!...
Hazreti Omeri zgjati veshin, ndërsa Mugijre e përkëdheli pak veshin dhe e lëshoi përsëri.
Atëherë Hazreti Omeri e pyeti me kuriozitet:
- Përse nuk ma tërhoqe më fort veshin?
- Kam frikë se po të ta tërheq veshin më shumë sesa ma ke tërhequr ti, atëherë të ngelem unë borxhli ty!

ADRESAT TONA NE  INTERNET
Për kalendar: www.turk­tak­vim.com
E-mail: takvim@ihlas.net.tr
Koha e namazit: www.na­maz­vak­ti.com
E-ma­il: vakit@ihlas.net.tr
Për kohët e na­ma­zit në mbi 45.555 qytete dhe qyteza në mbarë botën dhe në Shqipëri mund të mësoni në:
http://www.na­maz­vak­ti.com
Ad­re­sa e ka­len­da­rit në in­ter­net:
http://www.turk­tak­vim.com