Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1402    Rûmî: 29 Maj 1440    Hızır: 37
5 DHIL HIXHE 1445

11
QERSHOR
2024
E Martë

Dita 163. e vitit, Ditët e Mbetura : 203
Muaji 6., 30 Ditë, Java 24.
Zgjatja e Dites 0 minuta - Sot Ora E Ezanit Nuk Ndryshohet.

Rruga për të qëndruar larg çdo fatkeqësie, është të kontrollosh gojën. Hazreti Ali (Radijallahu anh)