Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1398    Rûmî: 10 Maj 1436    Hızır: 18
30 RAMAZAN 1441

23
MAJ
2020
E Shtunë

Dita 144. e vitit, Ditët e Mbetura : 222
Muaji 5., 31 Ditë, Java 21.
Zgjatja e Dites 2 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta mbrapa.

Pla­gët e gju­hës ja­në më të mëd­ha se ato të shpa­tës. Sami Frashër

NESER ESHTE BAJRAMI I MADH