Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1402    Rûmî: 23 Nëntor 1439    Nëntor: 29
23 XHEMAZIJEL EVVEL 1445

6
DHJETOR
2023
E Mërkurë

Dita 340. e vitit, Ditët e Mbetura : 25
Muaji 12., 31 Ditë, Java 49.
Shkurtimi I Ditës 1 minuta - Sot Ora E Ezanit Nuk Ndryshohet.

Ai që bën teube është njëlloj sikur nuk ka bërë gjynahe. Hadithi sherif