Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1400    Rûmî: 23 Nëntor 1437    Nëntor: 29
2 XHEMAZIJEL EVVEL 1443

6
DHJETOR
2021
E Hënë

Dita 340. e vitit, Ditët e Mbetura : 25
Muaji 12., 31 Ditë, Java 49.
Shkurtimi I Ditës 1 minuta - Sot Ora E Ezanit Nuk Ndryshohet.

E ndëgjoj atë, i cili lexonë salavatin pranë varrit tim. Ndërsa ato që lexohen prej së largu, mi lajmëron meleku. Hadithi sherif