Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1400    Rûmî: 07 Maj 1438    Hızır: 15
19 SHEVVAL 1443

20
MAJ
2022
E Xhuma

Dita 140. e vitit, Ditët e Mbetura : 225
Muaji 5., 31 Ditë, Java 20.
Zgjatja e Dites 1 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta mbrapa.

∞ Ai që bëhet shkas për kryerjen e një të mire, merr sevap njëlloj sikur ta ketë bërë vetë atë të mirë. Hadithi sherif