Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1400    Rûmî: 14 Tetor 1437    Hızır: 174
21 REBIUL EVVEL 1443

27
TETOR
2021
E Mërkurë

Dita 300. e vitit, Ditët e Mbetura : 65
Muaji 10., 31 Ditë, Java 43.
Shkurtimi I Ditës 2 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta përpara.

Shenja e besimit është namazi. Hadithi sherif