Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1401    Rûmî: 15 Maj 1439    Hızır: 23
8 DHIL KADE 1444

28
MAJ
2023
E Djelë

Dita 148. e vitit, Ditët e Mbetura : 217
Muaji 5., 31 Ditë, Java 21.
Zgjatja e Dites 2 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta mbrapa.

Në zemrën e çdokujt ka respekt për bamirësit dhe urrejtje për dorështrënguarit. Jahja bin Muaz-i Razi (Rrahmetullahi alejh)