Untitled Document

Хиджри Шемси: 1400    Руми: 07 Канун-и сани 1437    Касъм: 74
17 ДЖЕМАЗИЛ-АХИР 1443

20
ЯНУАРИ
2022
Четвъртък

20 ден от началото на годината, Оставащи дни : 345
1. Месец, 31 Ден, 03. Седмица
Денят нараства с 1 минута - Часа Езани 1 преместете с минута назад.

Има много говеещи, които печелят само глад и има много кланящи намаз, които печелят само безсъние. (Хадис-и шериф)