Untitled Document

Хиджри Шемси: 1401    Руми: 16 Септември 1438    Хъзър: 147
3 РЕБИ'УЛ-ЕВВЕЛ 1444

29
СЕПТЕМВРИ
2022
Четвъртък

272 ден от началото на годината, Оставащи дни : 93
9. Месец, 30 Ден, 39. Седмица
Денят намалява с 2 минута - Часа Езани 1 преместете с минута напред.

Оценете младежките си години, в тези ценни дни изучете ислямските знания и ги приложете на практика! Имам-ъ Раббани (рахметуллахи алейх)