Untitled Document

Хиджри Шемси: 1402    Руми: 21 Септември 1439    Хъзър: 152
19 РЕБИ'УЛ-ЕВВЕЛ 1445

4
ОКТОМВРИ
2023
Сряда

277 ден от началото на годината, Оставащи дни : 88
10. Месец, 31 Ден, 40. Седмица
Денят намалява с 2 минута - Часа Езани 1 преместете с минута напред.

Тъй като всички живеещи рано или късно ще умрат, няма смисъл да се придържа към примера на онези, които трупат земно.

Имам Шафи (рахметуллахи алейх)