Untitled Document

Хиджри Шемси: 1401    Руми: 17 Канун-и сани 1438    Касъм: 84
8 РЕДЖЕБ 1444

30
ЯНУАРИ
2023
Понеделник

44 езика Имсакие(месечен календар)
30 ден от началото на годината, Оставащи дни : 335
1. Месец, 31 Ден, 05. Седмица
Денят нараства с 2 минута - Часа Езани 1 преместете с минута назад.

Сред нещата, които човек яде, най-полезни са онези, които е спечелил със свой труд. Хадис-и шериф