Untitled Document

Хиджри Шемси: 1402    Руми: 12 Април 1440    Касъм: 170
16 ШЕВВАЛ 1445

25
АПРИЛ
2024
Четвъртък

116 ден от началото на годината, Оставащи дни : 250
4. Месец, 30 Ден, 17. Седмица
Денят нараства с 2 минута - Часа Езани 1 преместете с минута назад.

Ако човек контролира гнева си, Аллаху теаля ще оттегли от него мъчението Си в Съдния ден. (Хадис-и шериф)