Untitled Document

Хиджри Шемси: 1400    Руми: 23 Юни 1438    Хъзър: 62
7 ЗИЛ-ХИДЖЕ 1443

6
ЮЛИ
2022
Сряда

187 ден от началото на годината, Оставащи дни : 178
7. Месец, 31 Ден, 27. Седмица
Денят намалява с 0 минута - Днес часа езани не се сверява.

Онзи, който държи орудж и не изговаря греховна дума в деня тервие (деня преди арефе), ще влезе в Дженнета. (Хадис-и шериф)