Untitled Document

Хиджри Шемси: 1399    Руми: 12 Юни 1437    Хъзър: 51
15 ЗИЛ-КА'ДЕ 1442

25
ЮНИ
2021
Джума Петък

176 ден от началото на годината, Оставащи дни : 189
6. Месец, 30 Ден, 25. Седмица
Денят намалява с 0 минута - Днес часа езани не се сверява.

Мюсюлманин, който почине в петъчния ден или петъчната нощ, става шехид и се спасява от гробно мъчение. (Хадис-и шериф)