Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1400    Rûmî: 07 Kânûn-i Sânî 1437    Kasım: 74
17 CEMÂZİL-ÂHIR 1443

20
OCAK
2022
Perşembe

Yılın 20. günü, Kalan Gün : 345
1. Ay, 31 Gün, 03. Hafta
Gündüzün uzaması 1 dakika - Ezânî sâat 1 dakika geri alınır.

Kötülerle düşüp kalkan ve onları müdâfaa edenler de kötülerdendir. İmâm-ı Şâfiî “Rahmetullahi aleyh”


İmâm-ı Şâfiî Hazretlerinin vefâtı (820) [H: 204] Güneş, Kova (Delv) Burcu’nda - Adrese dayalı ilk Nüfus Sayımı (2008)


Featured Image 01