Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1400    Rûmî: 23 İyun 1438    Hızır: 62
7 Zil-Hiccә 1443

6
İyul
2022
Çәrşәnbә

İlin 187. Günü, Qalan gün : 178
7. Ay, 31 Gün, 27. Hafta
Günün Qısalması 0 deqiqe - Bu gün azan vaxtları teyin edilmir (verilmez).

Allahü təala yanında ən üstün namaz, Cümə günü camaatla qılınan sabah namazıdır. (Hədisi-şərif)

Sabah Mübarək Tərviyə günüdür! Müqəddəs Əmanətlərin Sultan Səlim Xana təslimi (1517).