Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1400    Rûmî: 10 Teşrîn-i Evvel 1437    Hızır: 171
17 Rәbi'ül-әvvәl 1443

23
Oktyabr
2021
Şәnbә

İlin 296. Günü, Qalan gün : 69
10. Ay, 31 Gün, 42. Hafta
Günün Qısalması 4 deqiqe - Azan Vaxtı 2 degige qabağa çekilir.

Dil könlün, könül ruhun, ruh da insanın həqiqətinin aynasıdır. Həzrəti Hüseyn (radıyallahü anh)

İlk helikopterin uçuşu (1907). Tibb tarixində ilk plastik əməliyyat İngiltərədə keçirildi (1814).