Untitled Document

Һиҗри Шәмси: 1400    Руми: 07 Гыйнвар (Канун-ы сәни) 1437    Ноябрь: 74
17 Җөмәдел-ахир 1443

20
Гыйнвар
2022
Пәнҗешәмбе

Елның 20.көне, Калган көн : 345
1. Ай, 31 көн, 03. Атна
Көн озынаю 1 минут - Әзани сәгать 1 минут артка күчәр.

Тел – күңелнең, күңел – рухның, рух инсан хакыйкатенең көзгеседер. Хәзрәте Хөсәен

Иртәгә – Халыкара кочаклашу көне