Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1400    Rûmî: 23 Qershor 1438    Hızır: 62
7 DHIL HIXHE 1443

6
KORRIK
2022
E Mërkurë

Dita 187. e vitit, Ditët e Mbetura : 178
Muaji 7., 31 Ditë, Java 27.
Shkurtimi I Ditës 0 minuta - Sot Ora E Ezanit Nuk Ndryshohet.

∞ N.q.s një musliman agjëron ditën tervije dhe nuk gënjen, patjetër që Allahu e fut atë në Xhennet. Hadithi sherif

NESER ESHTE DITA E TERVIE