Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1400    Rûmî: 10 Maj 1438    Hızır: 18
22 SHEVVAL 1443

23
MAJ
2022
E Hënë

Dita 143. e vitit, Ditët e Mbetura : 222
Muaji 5., 31 Ditë, Java 21.
Zgjatja e Dites 2 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta mbrapa.

∞ Do të vijë një kohë, në të cilën muslimanët edhe po të bëjnë një të dhjetën e ibadeteve që bëni ju, do të shpëtojnë nga torturat e ahiretit. Hadithi sherif