Untitled Document

Хижри Шамси: 1399    Руми: 12 Июнь 1437    Хызыр: 51
15 ЗИЛЬ-КАДА 1442

25
ИЮНЬ
2021
Жума

Жылдын 176. күнү, Калган Күн : 189
6. Ай, 30 Күн, 25. Апта
Күндүздүн кыскаруусу 0мүнөт - Бүгүн азани саат туураланбайт.

Аллаху таала силерге намазды, орозону, зекетти парз кылгандыгы сыяктуу Абу Бакрды, Омарды, Османды жана Алини жакшы көрүүнү да парз кылды. Хадиси шариф

Кыргыз ССРинин Жогорку Кеңешине биринчи шайлоо өткөрүлгөн. (1938-ж.)