Untitled Document

Хижри Шамси: 1400    Руми: 07 Канун-и Сани 1437    Касым: 74
17 ЖАМАЗИЛЬ-АХЫР 1443

20
ЯНВАРЬ
2022
Бейшемби

Жылдын 20. күнү, Калган Күн : 345
1. Ай, 31 Күн, 03. Апта
Күндүздүн узаруусу 1мүнөт - Азани саат 1 мүнөт артка алынат.

Өткүнчү лаззаттарга, бат түгөнүүчү дүнүйөлүктөргө алданбоо керек. Имам Раббани (Рахметуллахи алейх)

Кыргызстан аймагында биринчи күч органы уюшулган. (1918-ж.)