Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1402    Rûmî: 04 Korrik 1440    Hızır: 73
11 MUHARREM 1446

17
KORRIK
2024
E Mërkurë

Dita 199. e vitit, Ditët e Mbetura : 167
Muaji 7., 31 Ditë, Java 29.
Shkurtimi I Ditës 2 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta përpara.

Ai që e respekton një njeri që bën bid'at, ka ndihmuar në shembjen e Islamit. Hadithi sherif