Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1402    Rûmî: 10 Qershor 1440    Hızır: 49
17 DHIL HIXHE 1445

23
QERSHOR
2024
E Djelë

Dita 175. e vitit, Ditët e Mbetura : 191
Muaji 6., 30 Ditë, Java 25.
-

Gjërat më të mira për të arritur faljen e gjynaheve dhe për tu mbrojtur nga të këqija janë Teubja dhe Istigfari. Ebu Hasan Shazili (Rrahmetullahi alejh)