Untitled Document

MIRESITE E DUASE


Ne librin e duave "Hesnu-1-hasin", Ibni Xhezeri thote: Qe te pranohet duaja duhet qe t'i permbahesh ketyre kushteve: besimi duhet te jete i drejte, duhet te largohesh nga haramet, duhet te jesh i sinqerte. Duaja duhet te behet ashtu si eshte treguar me poshte:
1. Para se te besh dua duhet te besh nje veper te mire.
2. Te jesh i paster.
3. Te rrish ulur i kthyer nga Kibla.
4. Te jesh me abdest.
5. Ne fiilim te duase te madherosh Allahun dhe t'i kendosh salavate Resulullahut.
6. Per shkak se Kibla e duase eshte qielli, duart te hapura te ngrihen deri ne lartesine e supeve.
7. Nuk duhet te ngrihen duart nga qielli gjate berjes se duase.
8. Organet e trupit te jene te palevizshme, te heshtesh e te jesh i qete.
9. Te besh dua me ze te ulet dhe fshehtas.
10. Te kendosh duate qe i ka kenduar Resulullahu.
11. Te besh dua duke marre si shembull Resulullahun dhe njerezit e mire.
12. Duaja duhet te behet me zemer, me deshire e me vendosmeri dhe zemra duhet te jete te pastrohet nga mendimet e tjera.
13. Se pari te besh dua (te lutesh) per veten tende, pastaj per babane dhe nenen, e me pas per te gjithe besimtaret.
14. Duhet te shpresosh se Allahu i Madheruar do te ta pranoje duane.
15. Ta perseritesh duane se paku tri here.
16. Te mos behet dua per nje gje qe nuk eshte ne perputhje me fene.
17. Ne fund te duase te kendosh salavat dhe t'i fshish duart ne fytyre...