Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1399    Rûmî: 27 Prill 1437    Hızır: 5
28 RAMAZAN 1442

10
MAJ
2021
E Hënë

Dita 130. e vitit, Ditët e Mbetura : 235
Muaji 5., 31 Ditë, Java 19.
Zgjatja e Dites 2 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta mbrapa.

Ai që viziton varrin tim, është njëlloj sikur të më ketë vizituar mua në jetë. Hadithi sherif