Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1400    Rûmî: 11 Tetor 1437    Hızır: 172
18 REBIUL EVVEL 1443

24
TETOR
2021
E Djelë

Dita 297. e vitit, Ditët e Mbetura : 68
Muaji 10., 31 Ditë, Java 42.
Shkurtimi I Ditës 2 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta përpara.

N.q.s do të vini në njërën anë të peshores qiejt edhe tokën, e në anën tjetër të saj kelimei teuhidin, Patjetër që ana ku ndodhet kjo fjalë do të vijë më e rëndë. Hadithi sherif