Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1400    Rûmî: 07 Gusht 1438    Hızır: 107
22 MUHARREM 1444

20
GUSHT
2022
E Shtunë

Dita 232. e vitit, Ditët e Mbetura : 133
Muaji 8., 31 Ditë, Java 33.
Shkurtimi I Ditës 3 minuta - Ora E Ezanit 2 minuta përpara.

∞ Ai që i ndihmon fqiut të vet në momente të vështira dhe ia eviton problemin, Allahu atij në ditën e gjykimit do ti vesh rrobe të vlefshme. Hadithi sherif