Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1401    Rûmî: 17 Shtator 1438    Hızır: 148
4 REBIUL EVVEL 1444

30
SHTATOR
2022
E Xhuma

Dita 273. e vitit, Ditët e Mbetura : 92
Muaji 9., 30 Ditë, Java 39.
Shkurtimi I Ditës 3 minuta - Ora E Ezanit 2 minuta përpara.

∞ N.q.s dëshiron që të të ecin punët mbarë, mos vepro sipas mendjes tënde. Këshillohu me më të mençurit. Feriduddin Atar (Rrahmetullahi alejh)