Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1401    Rûmî: 20 Mars 1439    Nëntor: 146
11 RAMAZAN 1444

2
PRILL
2023
E Djelë

Kalendari i Imsakut në 44 gjuhë
Dita 92. e vitit, Ditët e Mbetura : 273
Muaji 4., 30 Ditë, Java 13.
-

N.q.s një njeri e di se agjërimi i Ramazanit është farz dhe sevapin e tij e pret vetëm nga Allahu, i falen të gjitha gjynahet e mëparshme. Hadithi sherif