Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1402    Rûmî: 30 Mars 1440    Nëntor: 157
3 SHEVVAL 1445

12
PRILL
2024
E Xhuma

Dita 103. e vitit, Ditët e Mbetura : 263
Muaji 4., 30 Ditë, Java 15.
Zgjatja e Dites 3 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta mbrapa.

Dita më e mirë është dita e Premte. Në ditën e Premte është një kohë, në të cilën duaja që bën besimtari nuk kthehet mbrapsht. Hadithi sherif

SOT ESHTE DITA E TRETE E BAJRAMIT TE MADH