Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1402    Rûmî: 01 Prill 1440    Nëntor: 159
5 SHEVVAL 1445

14
PRILL
2024
E Djelë

Dita 105. e vitit, Ditët e Mbetura : 261
Muaji 4., 30 Ditë, Java 15.
Zgjatja e Dites 3 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta mbrapa.

Qëllimi i mirë nuk është ti bësh punët për të kënaqur njerëzit, por për të kënaqur Allahun. Ali Sinxhari (Rrahmetullahi alejh)