Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1402    Rûmî: 07 Prill 1440    Nëntor: 165
11 SHEVVAL 1445

20
PRILL
2024
E Shtunë

Dita 111. e vitit, Ditët e Mbetura : 255
Muaji 4., 30 Ditë, Java 16.
Zgjatja e Dites 3 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta mbrapa.

Edhe toka më pjellore, po të mos punohet, prodhon ferrat më të egra. Anaksagora