Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1402    Rûmî: 11 Prill 1440    Nëntor: 169
15 SHEVVAL 1445

24
PRILL
2024
E Mërkurë

Dita 115. e vitit, Ditët e Mbetura : 251
Muaji 4., 30 Ditë, Java 17.
Zgjatja e Dites 3 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta mbrapa.

Ushqimi i zemërmirit është shërim ndërsa ushqimi i kurrnacit sëmundje. Hadithi sherif