Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1402    Rûmî: 12 Maj 1440    Hızır: 20
17 DHIL KADE 1445

25
MAJ
2024
E Shtunë

Dita 146. e vitit, Ditët e Mbetura : 220
Muaji 5., 31 Ditë, Java 21.
Zgjatja e Dites 1 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta mbrapa.

Nuk ka errësirë tjetër nga padituria. Sheksepiri