Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1402    Rûmî: 09 Qershor 1440    Hızır: 48
16 DHIL HIXHE 1445

22
QERSHOR
2024
E Shtunë

Dita 174. e vitit, Ditët e Mbetura : 192
Muaji 6., 30 Ditë, Java 25.
Zgjatja e Dites 0 minuta - Sot Ora E Ezanit Nuk Ndryshohet.

Shenja e zgjuarsisë është të kontrollosh nefsin dhe të pregatisësh ato gjëra që do të të duhen pas vdekjes. Shenja e mendjelehtësisë është ti bindesh nefsit e më pas të presësh falje dhe mëshirë nga Allahu. Hadithi sherif