Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1402    Rûmî: 11 Qershor 1440    Hızır: 50
18 DHIL HIXHE 1445

24
QERSHOR
2024
E Hënë

Dita 176. e vitit, Ditët e Mbetura : 190
Muaji 6., 30 Ditë, Java 26.
Shkurtimi I Ditës 1 minuta - Sot Ora E Ezanit Nuk Ndryshohet.

Atij njeriu që i është dhënë butësia (sjelljet e buta), i janë dhënë të mirat e kësaj bote dhe të ahiretit. Hadithi sherif