Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1399    Rûmî: 20 Prill 1437    Nëntor: 177
21 RAMAZAN 1442

3
MAJ
2021
E Hënë

Dita 123. e vitit, Ditët e Mbetura : 242
Muaji 5., 31 Ditë, Java 18.
Zgjatja e Dites 2 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta mbrapa.

Ai që nuk falenderon njerëzit, nuk ka falenderuar Allahun. Hadithi sherif