Untitled Document

TE DREJTAT E FEMIJES


Disa nga të drejtat e fëmijës mbi prindërit janë:
1- Që fëmija më vonë të mos turpërohet prej nënës së tij, babai duhet ta zgjedhë mirë gruan që do të bëhet nëna e fëmijës së tijë. Duhet të tregohet i kujdesshëm që të zgjedhë një grua besimtare dhe me moral!
2- Prindërit duhet t’i vendosin emër të bukur fëmijëve! Mirë është të preferojnë emrat e Pejgamberit si Ahmed, Mehmed etj. Sepse Allahu teala ka thënë: “Më vjen turp të dënoj muslimanët që mbajnë emrin e pejgamberit tim të dashur.”
3- Duhet t’i edukojnë mirë fëmijët!
4- Duhet të sillën mirë me fëmijët.
5- Nuk duhet t’i mallkojnë fëmijkët e tyre.
6- Duhet t’i bëjnë shumë të mira fëmijëve të tyre.
7- Duhet t’i ushqejnë fëmijët e tyre me ushqime hallall.
8- Kur fëmija të ketë arritur moshën e pjekurisë dhe të martohet duhet ti thonë: “Bir, të rrita, të edukova dhe të martova. Kërkoj mbrojtjen e Allahut që mos të të ndodhe ndonjë e keqe në këtë botë dhe të mos vuash dënim në botën tjetër. Mblidhe mirë mendjen dhe jepi rëndësi këtyre!” Sepse kështu është bërë e ditur në Hadithi sherif.
9- Duhet të tregojnë kujdes të sillen njëlloj me të gjithë fëmijët.
10- I nderuari Ahnef bin Kajs ka thënë: “Nuk duhet të sillemi ashpër me fëmijët në mënyrë që të mos i largojmë ato prej vetes. Duhet t’ua plotësojmë atyre dëshirat që janë të përshtatshme.”
11- Prindërit nuk duhet t’i urdhërojnë fëmijët të bëjnë diçka që mendojnë se fëmija do të kundërshtojë. Sepse në këtë mënyrë i shtyjnë vetë fëmijët që të bëhen të pabindur.