Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1397    Rûmî: 01 Maj 1435    Hızır: 9
9 RAMAZAN 1440

14
MAJ
2019
E Martë

Dita 134. e vitit, Ditët e Mbetura : 231
Muaji 5., 31 Ditë, Java 20.
-

Cdo gjë e ka zekatin e saj, zekati i trupit është agjërimi. Hadithi sherif

http://www.namazvakti.com