Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1396    Rûmî: 27 Shkurt 1433    Nëntor: 125
24 XHEMAZIJEL AHIR 1439

12
MARS
2018
E Hënë

Dita 71. e vitit, Ditët e Mbetura : 294
Muaji 3., 31 Ditë, Java 11.
Zgjatja e Dites 3 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta mbrapa.

Sadakaja më e mirë është të pajtosh dy njerëz.
Hadithi sherif