Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1397    Rûmî: 02 Maj 1435    Hızır: 10
10 RAMAZAN 1440

15
MAJ
2019
E Mërkurë

Dita 135. e vitit, Ditët e Mbetura : 230
Muaji 5., 31 Ditë, Java 20.
-

Mençuria është e mira më e madhe, është nderi më i madh i kësaj bote dhe i ahiretit. Hazreti Ali (Radijallahu anh)

http://www.hakikatkitabevi.net