Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1399    Rûmî: 23 Shkurt 1436    Nëntor: 121
24 REXHEP 1442

8
MARS
2021
E Hënë

Kalendari i Imsakut në 44 gjuhë
Dita 67. e vitit, Ditët e Mbetura : 298
Muaji 3., 31 Ditë, Java 10.
Zgjatja e Dites 3 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta mbrapa.

Të respektosh fqinjët është po aq e nevojshme sa të respektosh prindërit. Hadithi sherif