Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1401    Rûmî: 18 Mars 1439    Nëntor: 144
9 RAMAZAN 1444

31
MARS
2023
E Xhuma

Kalendari i Imsakut në 44 gjuhë
Dita 90. e vitit, Ditët e Mbetura : 275
Muaji 3., 31 Ditë, Java 13.
-

Njeriu i padituri edhe i bukur s’ka bukuri. Naim Fasheri