Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1396    Rûmî: 31 Janar 1433    Nëntor: 98
27 XHEMAZIJEL EVVEL 1439

13
SHKURT
2018
E Martë

Dita 44. e vitit, Ditët e Mbetura : 321
Muaji 2., 28 Ditë, Java 07.
Zgjatja e Dites 2 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta mbrapa.

Tre gjëra e vdesin zemrën: të flasësh shumë, të flesh shumë dhe të hash shumë.
Fuad bin Ijad
(Rrahmetullahi alejh)