Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1399    Rûmî: 11 Janar 1436    Nëntor: 78
11 XHEMAZIJEL AHIR 1442

24
JANAR
2021
E Djelë

Dita 24. e vitit, Ditët e Mbetura : 341
Muaji 1., 31 Ditë, Java 03.
Zgjatja e Dites 3 minuta - Ora E Ezanit 2 minuta mbrapa.

Pesë gjërat më të këqija për një njeri janë: mosbesimi, mendjemadhësia, të falenderosh pak, sjelljet e këqija dhe kurrnacëria. Lokman Hekim (Rrahmetullahi alejh)