Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1399    Rûmî: 05 Shtator 1437    Hızır: 136
11 SAFER 1443

18
SHTATOR
2021
E Shtunë

Dita 261. e vitit, Ditët e Mbetura : 104
Muaji 9., 30 Ditë, Java 37.
Shkurtimi I Ditës 3 minuta - Ora E Ezanit 2 minuta përpara.

Dy sy nuk i prek zjarri i Xhehenemit: Ata sy që qajne nga frika e Allahut dhe ata sy që e kalojnë natën dukë bërë rojë në rrugë të Allahut. Hadithi sherif