Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1399    Rûmî: 06 Shtator 1437    Hızır: 137
12 SAFER 1443

19
SHTATOR
2021
E Djelë

Dita 262. e vitit, Ditët e Mbetura : 103
Muaji 9., 30 Ditë, Java 37.
Shkurtimi I Ditës 3 minuta - Ora E Ezanit 2 minuta përpara.

Bëni durim deri sa të shkoni tek Krijuesi, sepse çdo kohë që vjen është më e keqe se koha që ka kaluar. Hadithi sherif