Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1400    Rûmî: 28 Korrik 1438    Hızır: 97
12 MUHARREM 1444

10
GUSHT
2022
E Mërkurë

Dita 222. e vitit, Ditët e Mbetura : 143
Muaji 8., 31 Ditë, Java 32.
-

∞ Pas pejgamberëve, dielli nuk ka lindur dhe nuk ka perënduar mbi një njeri më të lartë se Ebu Bekri. Hadithi sherif