Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1401    Rûmî: 04 Mars 1439    Nëntor: 130
25 SHABAN 1444

17
MARS
2023
E Xhuma

Kalendari i Imsakut në 44 gjuhë
Dita 76. e vitit, Ditët e Mbetura : 289
Muaji 3., 31 Ditë, Java 11.
-

Ai që ditën e Premte lahet dhe shkon herët në xhami fiton sevap sikur të ketë dhënë një deve sadaka. Hadithi sherif