Untitled Document

MUAJI I RAMAZANIT MUAJ I


PENDIMIT, MESHIRES E FALJES (2)
Agjërimi ripërtërin jetën e njeriut, mbasi trupi gjatë kësaj periudhe ndodhet në një vetërregullim të përsosur. Profeti (s.a.v.s) ka thënë: “Agjëroni që të jeni të shëndetshëm!” Mjeku i vjetër arab El-Harith bin Kelde, i quajtur si “mjeku i arabëve” ka thënë: “Stomaku është magazina e të gjitha sëmundjeve, ndërsa agjërimi është kreu i çdo ilaçi”.
Agjërimi është xhihadi i trupit dhe mbrojtës i njeriut nga imoraliteti. Profeti (s.a.v.s) ka thënë: “O ju të rinj! Kush prej jush i plotëson kushtet për t’u martuar, le të martohet, pasi martesa është mburojë e syve dhe e organeve intime, ndërsa ai që nuk ka mundësi për t’u martuar, le të agjërojë, pasi agjërimi është mburojë nga imoraliteti”.
I gjithë muaji i Ramazanit është muaj ku Islami është për të gjithë besimtarët më shumë mënyrë jetese sesa mënyrë mendimi, pasi në këtë muaj është veprimi ai që sundon në të gjitha çastet. 
Durimi është me vlera krejt të veçanta në ditët e këtij muaji kaq të rëndësishëm për muslimanët, pasi në këtë muaj durimi është pjesë e përhershme e çdo momenti në veprimtarinë e muslimanëve. 
Zbatimi i porosisë së Profetit (s.a.v.s) “Jam në agjërim”; nga agjëruesit ku fyhen e ngacmohen nga dikush me qëllim të keq nuk është përulje, por është sfidë dhe kuptim për atë që po ndodh. Kjo porosi është një reagim që i siguron myslimanit qetësinë e nesërme për t’u përballur me situata nga më të ndryshmet. 
Profeti Muhamed (s.a.v.s) ka thënë: “Allahu i Madhëruar urdhëron: “Njeriu çdo punë e bën për vete, ndërsa agjërimin e bën për Mua. Si i tillë edhe shpërblimin e agjërimit do t’ia jap vetëm Unë.”            (Vijon)