Untitled Document

MUAJI I RAMAZANIT MUAJ I


PENDIMIT, MESHIRES E FALJES (5)
Agjërimi na frymëzon me unitetin, vëllazërimin e barazinë para Zotit e ligjit. Kjo si pasojë se ai që agjëron e ndien veten të ngjizur në shoqërinë islame, kryen detyra në një formë të përbashkët, me motive e qëllime të njëjta. Qëllime të tilla të larta orientohen vetëm nga drita udhëheqëse e fesë Islame. 
Agjërimi në fenë Islame është shtresim në mrekullinë shpirtërore, është pasurim moral, ai nuk ndan botën materiale me atë shpirtërore. 
Në kuptimin shpirtëror myslimani e kënaq përvojën shpirtërore, ndjen shijet në stinë e klima të ndryshme. Kjo ndryshueshmëri e përvojës mbetet në çdo kohë, cilësi kujtimesh të institucionit të agjërimit dhe qëndron si shprehje e paluhatur e gatishmërisë, dinamizmit dhe adoptimit nga besimtari islam. 
Me dëshirën e mirë për të kryer këtë detyrë islame, t’i lutemi Allahut të Plotpushtetshëm të na e bëjë të lehtë e të pranueshëm agjërimin e muajit të shenjtë të Ramazanit!
Allahu ka vlerësuar dhe zgjedhur disa nga krijesat e Tij, ka zgjedhur engjëjt të dërguar, nga njerëzit profetët, nga fjalët lutjet, nga vendet xhamitë, nga muajt Ramazanin, nga ditët ditën e Xhuma, nga netët Natën e Kadrit. Të madhërojmë ato që vetë Allahu (xh.sh.) i ka madhëruar!
Lusim Allahun (xh.sh.) që ibadetet tona të na i pranojë, zemrat tona të na i bashkojë, shpirtrat të na i pastrojë, besimin tonë të na e forcojë, që të na sjellë paqe, liri e barazi në mbarë botën!
Paqja e shpëtimi i Zotit të Lavdëruar qoftë mbi të gjithë agjëruesit e Tij!