Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1402    Rûmî: 07 Shtator 1439    Hızır: 138
5 REBIUL EVVEL 1445

20
SHTATOR
2023
E Mërkurë

Dita 263. e vitit, Ditët e Mbetura : 102
Muaji 9., 30 Ditë, Java 38.
-

Kush lexon çdo ditë 50 herë suren Ihlas, në ditën e kijametit thërritet kështu nga varri: "Ngrihu o njeri që ke lavdëruar Allahun, futu në Xhennet!". Hadithi sherif