Untitled Document

VITI I RI HIXHRI SHEMSI - 2


Kur ishte halife Omer-Faruk dita e parë e muajit Muharrem pra 70 ditë përpara shpërnguljes u bë fillimi i vitit Hixhri-Kameri. Kjo ditë e fillimi sipas historianëve ishte në vitin 622. Në librin Ilmi Hej-et të Ahmed Zija botuar në vitin 1898 shkruhet seka ndodhur në datën 16 Korrik ditën e Premte.
Dita e 20’të e muajit Shtator, dita në të cilën Pejgamberi vuri këbmë në fshatin Kuba është fill- imi i vitit Hixhri-Shemsi. Fillimi i vitit Hixhri Kameri është i njejtë me ditën e parë të muajit Muharrem e cila është e Premte. Data 26 Korrik e vitit 623 është viti i parë Hixhri-Shemsi dhe Hixhri-Kameri. Një vit Shemsi është 365. 242 ditë, ose 365 ditë 5 orë 48 min 47. 46 sec. Një vit Kameri është 354. 367 ditë, ose 354 ditë 8 orë 48 min dhe 28. 8 sec.

HIXHRI SHEMSI DHE HIXHRI KAMERI
Sipas historianëve me rastin e shpërnguljes së Resulullahit nga Mekke-i mukerreme për në Medine-i munevvere në vitin 622 pas Krishtit, të Enjten, ditën e 27 të muajit Safer afër mbrëmjes në malin Theur u strehua në një shpellë. Natën e së Hënës doli nga shpella dhe të 20-ën ditë, të Hënën arriti në fshatin Kuba të Medines. Kjo ditë e lumtur u quajt edhe fillimi i “Vitit Hixhri Shemsi”(kalendari diellor). Këtu fillon edhe Viti i ri për Muslimanët. Viti i ri sipas tarikatit të Shii-ve fillon gjashtë muaj më shpejt, më 20 Mars, Ditën e Nevruzit. Kjo është dita kur maxhusët kafirë adhuronin zjarrin. Ditën e Enjte, kur qëlloi që dita e nata të jenë të barabarta,qëndroi në fshatin Kuba dhe ditën e Premte u largua nga këtu. Po atë ditë hyri në Medine. Ishte dita e parë e muajit Muharrem, ditë e cila u pranua si fillimi i Vitit Hixhri Kameri (kalendari hënor).