Untitled Document

SHPJE­GI­ME TE DI­SA TER­MA­VE IS­LA­ME

Hall-all: simbas fes Islame gjera të lejuara.
Hamd: Shyqyr Zotit (Elhamdulil-lâhi).
Hâdis: krijuar, krijuar pastaj.
Haram: gjera të ndaluara simbas Islâmit.
Hashâ: dëshir'e muslimanit që do të thotë: mos dhantë Zoti, mazallah.
Hazreti: një atribut i bukur për njerëz të mëdhej në fen Islame (p. sh. Hazreti Muhammedi, Hazreti Aliu e tj. )
Hatixhe: e shoqja e Pejgamberit alejhisselâm.
Hidajet: rruga e drejtë.
Hilafet: posti, selija e khalifit.
Hikmet: arsyetim.
Hixhaz: pjesë e gadishullit t'Arabis ku ndodhen Mekke-ja dhe Medine-ja.
Hutbe: fjalim, këshilla që mbahen në xhami me rastin e namazit të Xhuma-s dhe ditve bajrami.
Hadith: gjithçka që Muhammedi (salall-llahu alejhi ve selem), ka thënë, ka porositur, ka punuar dhe ka pëlqyer (kur diçka kanë punuar të tjerët).
Hakikat: njëmendësi, e vërtetë, realitet.
Hajr: punë, veprim i mirë, mirësi, dobi.
Hak: i vërtetë, (i) drejtë, detyrim, borxh.
Hytbe: fjalim, këshillë, ligjëratë islame, që e mban imami në namazin e xhumasë dhe në namazin e bajrameve duke folur nga minberi.
Ibadet: lutje, përkushtim, nënshtrim dëshirës së Allahut. Çdo vepër islame që kryhet në emër të Allahut është ibadet. Pra, ibadet është sendërtimi i urdhëresave dhe ndalesave të Allahut.