Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1402    Rûmî: 31 Mars 1440    Nëntor: 158
4 SHEVVAL 1445

13
PRILL
2024
E Shtunë

Dita 104. e vitit, Ditët e Mbetura : 262
Muaji 4., 30 Ditë, Java 15.
Zgjatja e Dites 2 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta mbrapa.

Sadakaja më e mirë është të pajtosh dy njerëz. Hadithi sherif