Untitled Document

PERSE U NDALUA MISHI I DERRIT (4)


Familja ku unë qëndrova dhe familjet e tjera fqinje që i rrethonin e që dëgjuan këshillën time, hoqën dorë nga mishi i derrit, shpëtuan ose u lehtësuan nga shumica e sëmundjeve dhe tani në fermat e tyre s'sheh veçse dele."
Mishi i derrit dhe Trishina (shiriti)
Një nga sëmundjet e rrezikshme që i kalon njeriut me anë të mishit të derrit është "Trishina". Derrat e marrin këtë sëmundje kur hanë minj ose mishin e derrave me shirit. Shiriti nuk shkakton sëmundje të rëndësishme tek derrat, por kur kalon tek njeriu shkakton një sëmundje të rrezikshme dhe vdekjeprurëse. Krimbat e vegjël të trishinës që merren me mishin e derrit, nga stomaku dhe zorrët kalojnë në gjak dhe kështu përhapen në të gjithë trupin. Në veçanti vendosen në nofull, gjuhë, qafë, dhe në muskujt në zonën e kraharorit. Ata shkaktojnë paralizë në muskujt e përtypjes e të të folurit. Gjithashtu shkaktojnë bllokim në damarë, menengjit (qelbëzim i cipës së trurit). Në disa raste të rënda përfundimi është vdekja. Ana më e keqe e kësaj sëmundjeje është se nuk ka një mjekim të caktuar.
Sëmundja e trishinës, është e përhapur veçanërisht në vendet ku konsumohet mishi i derrit. Megjithë kontrollet e rrepta të veterinerëve në Norvegji, Angli dhe Poloni vërehen epidemitë e trishinës. Për vendet islame kjo sëmundje është e panjohur pasi muslimanët nuk e përdorin mishin dhe nënproduktet e derrit.
Ushqimet dhe veçoritë e njeriut
Njerëzit dhe kafshët, pak a shumë ndikohen nga ushqimet që hanë. P.sh. macja, qeni, luani, që ushqehen me mish janë paksa të egër dhe shqyes; ndërsa delja, dhia, deveja, që ushqehen me barishte janë më të buta dhe më paqësore.           (Vijon)