Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1402    Rûmî: 06 Prill 1440    Nëntor: 164
10 SHEVVAL 1445

19
PRILL
2024
E Xhuma

Dita 110. e vitit, Ditët e Mbetura : 256
Muaji 4., 30 Ditë, Java 16.
Zgjatja e Dites 2 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta mbrapa.

Asnjë e mirë nuk vjen më shpejt se sevapi që fiton kur viziton të afërmit. Edhe ndëshkimi i atij që i ndërpret lidhjet me të afërmit vjen shpejt. Hadithi sherif