Untitled Document

ISLAMIZMI


Dijetari  Lord Davenport i cili ka studjaur të gjitha fetë, në librin e tij me titull Hazreti Muhammedi dhe Kur’ani kerim të cilin e ka botuar në gjuhën angleze në fillim të shekullit 20 thotë:
“Arsyeja më e madhe e cila e ka ndihmuar Islamin të përhapet me shpejtësi është rëndësia e madhe që ajo i kushton moralit. Muslimanët i kanë pritur gjithmonë me krahët hapur ata dijetarë të cilët kanë ulur kokën kur kanë mësuar për Islamin. Nuk mund të krahasohet fare mënyra me të cilët sillen muslimanët ndaj të krishterëve me mënyrën me të cilën është sjellë papati ose mbretërit ndaj besimtarëve të çdo feje. Psh në 24 Gushtin e vitit 1572 në ditën e Shën Bartolomeut në afërsi të Parisit u vranë 60 000 protestantë me urdhër të mbretit Karl dhe mbretëreshës Katerina. Në krahasim me torturat dhe gradën e barbarizmit që ka arritur papati sjelljet e muslimanëve janë të buta si një fëmijë që ushqehet akoma me qumështin e nënës. Islami ka çelur si nje lule në mes të dyshimeve dhe mendimeve të gabuara që njerëzit kanë futur në fetë e tjera dhe është bërë simboli i llogjikës dhe i lirisë së mendimit.
Islamizmi në vend të gjakderdhjes solli ibadetin dhe sadakanë, kjo gjë u siguroi lumturinë njerëzve. Krijoi themelin e të drejtave shoqërore. Kështu u përhap me shpejtësi nëpër botë pa nevojën e armëve dhe të gjakderdhjes. Mund të thuhet se nuk ka patur asnjë popull në botë që t’i ketë dhënë diturisë aq rëndësi sa i jep Islami. Shumë hadithe të Hazreti Muhammedit kanë qenë nxitëse dhe plot respekt për diturinë. Islami e ka vlerësuar diturinë më shumë se pasurinë…”