Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1402    Rûmî: 10 Prill 1440    Nëntor: 168
14 SHEVVAL 1445

23
PRILL
2024
E Martë

Dita 114. e vitit, Ditët e Mbetura : 252
Muaji 4., 30 Ditë, Java 17.
Zgjatja e Dites 2 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta mbrapa.

Falenderimi më i saktë është ta dish se kush ti jep të gjithë të mirat, ta pranosh këtë me zemër dhe ta shprehësh me gojë. Abdulkadir Gejlani (Rrahmetullahi alejh)